Tempat Makanan kuliner di Kota Malang

Memang tidak ada butuhkan bila mengulas mengenai wisata di Malang raya yang banyang di buru oleh pelancong waktu waktu berlibur tiba. Tidak hanay dengan tempat wisata saja tapi di malang ini mempunyai olahan wisata kuliner dengan keunikan yang benar-benar tidak sama dengan lainnya. Di malang ini mempunyai benar-benar banyak wisata kuliner yang benar-benar pas di datangi setelah nikmati berlibur di Kota Malang. Banyak ada wisata kuliner yang disediakan untuk pelancong – pelancong yang tiba ke Kota Malang. Kpta Malang ini mempunyai benar-benar banyak makanan ciri khas yang di sediakan dengan hidangan tidak sama hingga jadikan makanan ciri khas malang ini mempunyai daya tarik tertentu. Berikut beberapa makanana kuliner ciri khas Malang yang favorite.

1. Warung Bu Haji Arema

Warug Bu haji arema ini mempunyai nama yang unik yakni belakangnya adalah sepak bola kebanggaan arek malang yang mempunyai nama Arema. Tempat semakin persisnya warung ini terdapat di Jln. Kauman yang terletak tidak jauh dari alun – alun Kota Malang. Warung ini adalah wakrung legendaris yang telah berdiri lama seputar tahun 1980an. Di Warung ini sediakan berebagai olahan masakan sapi yang tentu saja mempunyai keunikan tertentu. Warung ini mempunyai kekhasan tertentu sebab menu yang ada di sini memakai bahasa walikan. Contoh seperti oges yang mempunyai makna sego atau dalam bahasa indonesia ialah Nasi.

2. Bakso President

Salah satunya makanan ciri khas malang yang terpopuler yakni Bakso. Yang hampir di beberapa kota yang sempat ada dimana – mana. Tentunya semakin lebih nikmat bila anda melahap bakso dari kota aslinya. Bakso president ini adalah bakso yang benar-benar populer di Malang. Jadi salah satunya arah pelancong kuliner yang sangat terkenal di Malang. Tentu saja mempunyai rasa ciri khas tertentu yang membuat konsumen kembali lagi kesini sebab rasa-rasanya yang benar-benar ciri khas.

3. Pecel Kawi

Pecel Kawi adalah salah satunya arah kuliner ciri khas malang yang sangat lengendaris serta benar-benar murah di Malang. Rasa dari pecel kawi ini mempunyai kualitas rasa yang benar-benar ciri khas sebab rasa telah di wariskan dengan cara turun – temurun. Bumbu pecel yang di punya pecel kawi ini mempunyai rasa yang sangat gurih serta akan membuat anda suka. Pecel kawi ini benar-benar pas di pakai untuk makanan sarapan saat pagi hari yang tentu saja akan membuat cita rasa tertentu yang demikian enak.

Bukan hanya itu, tentu saja ada banyak lagi wisata kuliner di malang yang mempunyai tempat benar-benar nyaman dengan makanan ciri khas yang tentu saja tidak kalah menariknya dengan rasa-rasanya.

Leave a Reply